Fortrydelsesret

Har du købt varer online som privat person på neglemester.dk og fortryder dit køb kan du altid sende varerne retur til Neglemester.dk inden for 14 dage. Send os en mail med anmodning om din returnering, og modtag en bekræftet retur på forsendelsen fra os, så forsendelsen er godkendt før ankomst.

Din mail skal sendes til info@neglemester.dk

Skriv til os at du vil fortryde dit køb, og husk at oplyse dit ordrenummer på den faktura det handler om, samt dit fulde navn og telefonnummer. Send varen til os med kopi af fakturaen vedlagt uden unødig forsinkelse. Varen skal være os i hænde senest 14 dage efter din modtagelse af varerne. Varerne skal være ubrugt og i original emballage.

Du skal selv betale for retur fragt, og du skal sørge for ordentlig indpakning, så varerne modtages i forsvarlig stand. Det er en god ide at sende din returpakke med en fragtform, hvor du får en kvittering og et tracking nummer, da frimærker kan blive væk i posten. Du bærer ansvaret for varerne frem til de er modtaget med underskrift hos os.

Fortrydelsesret bortfalder vis:

Varerne skal være ubrugt og i original emballage.

Varen skal sendes retur i den samme stand som de er blevet modtaget i.

Du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

Neglemester.dk har i henhold til købsloven en frist på 14 dage efter modtagelse af returvarer til at refundere beløbet tilbage. Vi bestræber os på, at alle pakker bliver håndteret inden for ca. 3 hverdage.

Returvarer sendes til:

HSK/Neglemester.dk

Outrupstræde 13

7900 Nykobing Mors

 

Med venlig hilsen

Neglemester.dk